Hoppers of North Carolina:
Spittlebugs, Leafhoppers, Treehoppers, and Planthoppers
Family Photo Gallery to aid in the identification of North Carolina Cicadellidae
Subfamily:
Tinobregmus vittatus Coelidiinae

© Kyle Kittelberger
Tinobregmus vittatus Coelidiinae

© Kyle Kittelberger
Jikradia melanota Coelidiinae

© Kyle Kittelberger
Jikradia melanota Coelidiinae

© Paul Scharf
Jikradia olitoria Coelidiinae

© Kyle Kittelberger
Jikradia olitoria Coelidiinae

© Aubrey Wiggins
Jikradia olitoria Coelidiinae

© Kyle Kittelberger
Jikradia olitoria Coelidiinae

© Kyle Kittelberger- nymph
Neocoelidia tuberculata Neocoelidiinae

© Kyle Kittelberger
Neocoelidia tuberculata Neocoelidiinae

© Kyle Kittelberger
Neocoelidia tumidifrons Neocoelidiinae

© Rob Van Epps- male
Neocoelidia tumidifrons Neocoelidiinae

© Paul Scharf- female
Gypona melanota Iassinae

© Kyle Kittelberger- male
Gypona melanota Iassinae

© John Rosenfeld- female
Rugosana querci Iassinae

© Mark Shields
Rugosana querci Iassinae

© Scott Bolick- nymph
Gyponana gladia Iassinae

© Jim Petranka
Gyponana gladia Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana octolineata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana octolineata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana procera Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana procera Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana ortha Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana ortha Iassinae

© John Rosenfeld
Gyponana geminata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana geminata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Gyponana palma Iassinae

© Solomon Hendrix
Gyponana palma Iassinae

© Solomon Hendrix
Polana quadrinotata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Polana quadrinotata Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana quadralaba Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana quadralaba Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana puncticollis Iassinae

© Ken Childs
Ponana puncticollis Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana scarlatina Iassinae

© Erich Hofmann
Ponana scarlatina Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana aenea Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana aenea Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana rubida Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana pectoralis Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana pectoralis Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana citrina Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana limbatipennis Iassinae

© Kyle Kittelberger
Ponana limbatipennis Iassinae

© Kyle Kittelberger
Curtara insularis Iassinae
Ringspot Leafhopper

© Rob Van Epps- probable male
Curtara insularis Iassinae
Ringspot Leafhopper

© Kyle Kittelberger- female
Negosiana negotiosa Iassinae

© Kyle Kittelberger
Negosiana negotiosa Iassinae

© Bo Sullivan
Negosiana dualis Iassinae

© Rob Van Epps
Negosiana dualis Iassinae

© Rob Van Epps
Balcanocerus fitchi Eurymelinae

© Scott Bolick
Balcanocerus fitchi Eurymelinae

© Scott Bolick
Balcanocerus fitchi Eurymelinae

© Scott Bolick- brown nymph
Balcanocerus fitchi Eurymelinae

© Scott Bolick- black nymph
Balcanocerus provancheri Eurymelinae

© Kyle Kittelberger
Balcanocerus provancheri Eurymelinae

© Kyle Kittelberger
Idiocerus n-species Eurymelinae
Undescribed Idiocerus Species

© Kyle Kittelberger- male
Idiocerus n-species Eurymelinae
Undescribed Idiocerus Species

© Kyle Kittelberger- female
Idiocerus n-species Eurymelinae
Undescribed Idiocerus Species

© Kyle Kittelberger- female
Idiocerus nervatus Eurymelinae

© Ken Childs
Idiocerus nervatus Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Populicerus carolina Eurymelinae

© Julie-Anne Dorval- male
Populicerus carolina Eurymelinae

© Julie-Anne Dorval- male
Pediopsoides distinctus Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Pediopsoides distinctus Eurymelinae

© Ted Wilcox- male
Oncopsis abietis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Oncopsis abietis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- typical female
Oncopsis abietis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female, 7% color form
Oncopsis citra Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (41%)
Oncopsis citra Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (52%)
Oncopsis deluda Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (52%)
Oncopsis deluda Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Oncopsis deluda Eurymelinae

© Scott Bolick- female (18%)
Oncopsis flavidorsum Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Oncopsis flavidorsum Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (2%)
Oncopsis flavidorsum Eurymelinae

© Ted Wilcox- female (30%)
Oncopsis infumata Eurymelinae

© Scott Bolick- male
Oncopsis infumata Eurymelinae

© Scott Bolick- female (7%)
Oncopsis infumata Eurymelinae

© Scott Bolick- female (15%)
Oncopsis infumata Eurymelinae

© Scott Bolick- female (66%)
Oncopsis minor Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Oncopsis minor Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (73%)
Oncopsis minor Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (3%)
Oncopsis minor Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female (7%)
Oncopsis nigrinasi Eurymelinae

© Scott Bolick- male
Oncopsis nigrinasi Eurymelinae

© Scott Bolick- female (41%)
Oncopsis nigrinasi Eurymelinae

© Scott Bolick- - female (24%)
Oncopsis nigrinasi Eurymelinae

© Scott Bolick- nymph
Oncopsis sobria Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Oncopsis sobria Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Oncopsis sobria Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Oncopsis variabilis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Oncopsis variabilis Eurymelinae

© Ted Wilcox- female (34%)
Macropsidius trimaculatus Eurymelinae

© Scott Bolick
Macropsidius trimaculatus Eurymelinae

© Scott Bolick
Macropsidius trimaculatus Eurymelinae

© Scott Bolick
Macropsis decisa Eurymelinae

© Ken Childs- female
Macropsis decisa Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Macropsis dixiensis Eurymelinae

© Solomon Hendrix
Macropsis dixiensis Eurymelinae

© Solomon Hendrix
Macropsis fumipennis Eurymelinae
Honeylocust Leafhopper

© Kyle Kittelberger- female
Macropsis fumipennis Eurymelinae
Honeylocust Leafhopper

© Kyle Kittelberger- female
Macropsis reversalis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Macropsis reversalis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- male
Macropsis tristis Eurymelinae

© Scott Bolick
Macropsis tristis Eurymelinae

© Scott Bolick
Macropsis viridis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Macropsis viridis Eurymelinae

© Kyle Kittelberger- female
Nionia palmeri Nioniinae

© John Rosenfeld
Nionia palmeri Nioniinae

© John Rosenfeld
Penestragania robusta Iassinae

© Kyle Kittelberger
Penestragania robusta Iassinae

© Kyle Kittelberger
Xerophloea viridis Ledrinae

© Kyle Kittelberger- male
Xerophloea viridis Ledrinae

© Kyle Kittelberger- female
Xerophloea major Ledrinae

© John Rosenfeld- female
Xerophloea major Ledrinae

© John Rosenfeld- female
Pagaronia minor Evacanthinae

© Kyle Kittelberger
Pagaronia minor Evacanthinae

© Kyle Kittelberger
Sophonia orientalis Evacanthinae
Two-spotted Leafhopper

© Kyle Kittelberger
Sophonia orientalis Evacanthinae
Two-spotted Leafhopper

© Kyle Kittelberger
Evacanthus nigramericanus Evacanthinae

© Kyle Kittelberger
Evacanthus nigramericanus Evacanthinae

© Kyle Kittelberger
Evacanthus nigramericanus Evacanthinae

© Kyle Kittelberger- teneral
Evacanthus nigramericanus Evacanthinae

© Kyle Kittelberger- nymph
Evacanthus bellaustralis Evacanthinae

© Mark H. Brown- male
Evacanthus bellaustralis Evacanthinae

© Mark H. Brown- female
Evacanthus ustanucha Evacanthinae

© Lori Owenby- male
Evacanthus ustanucha Evacanthinae

© Paul Scharf- female
Evacanthus chlamidatus Evacanthinae

© Solomon Hendrix- male
Evacanthus chlamidatus Evacanthinae

© Solomon Hendrix- female